Telefoon 0475 470305

Aandoeningen

Veneus oedeem

Veneus oedeem is een combinatie van vochtophoping (oedeem) en een slecht werkend veneus systeem (aderlijk stelsel).  Het bloed wordt onvoldoende afgevoerd richting het hart. Dit leidt tot een ophoping van vocht in de benen.

In staande houding moet het bloed in de aderen, tegen de zwaartekracht in, naar boven worden gepompt. Dit gebeurt voornamelijk door de spieren van de kuit. Lopen is daarom uitstekend, maar lang staan of zitten is slecht voor de bloedafvoer door de aderen. In de aderen zijn kleppen aanwezig die in verticale houding het terugstromen van het bloed naar de voeten verhinderen. Als deze kleppen niet meer goed afsluiten, stroomt het bloed gemakkelijk terug, zodat de druk in de aderen en haarvaten toeneemt en de aderen worden verwijd. Veneus oedeem kan bijvoorbeeld ontstaan na trombose in het diepe veneuze systeem.

Wat kan de huidtherapeut voor u betekenen?
Oedeemtherapie richt zich op vermindering en stabilisering van oedeem en afname van de daarmee gepaard gaande klachten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse behandelmogelijkheden. 

Lees meer over de behandelingen voor veneus oedeem